Dienst

Projecten per onderwerp

Inzoomen op een specifiek onderwerp

Als er binnen uw organisatie behoefte is om in te zoomen op een specifiek onderwerp zonder grote beleidsveranderingen te willen.

Het kan hierbij gaan om onderwerpen als de meldcode, arbobeleid of risico inventarisaties. Maar ook om het schrijven van een beleidsstuk zoals een organisatiehandboek, personeelsbeleid of pedagogisch beleid.

 

Afhankelijk van het onderwerp zullen de verschillende stappen ingevuld worden.

Over het algemeen genomen zal de eerste stap een inventarisatie zijn van de stand van zaken, wensen of eisen wat betreft het gekozen onderwerp. Deze eerste stap wordt afgesloten met een rapport met een overzicht van de bevindingen.

 

Tijdens het bespreken van dit rapport wordt samen met u gekeken welke meerwaarde dit project voor het gekozen onderwerp kan hebben en op welke manier dit vorm gegeven kan worden.

 

In de tweede stap zal ik dit praktisch uit werken en eventueel implementeren in het beleid of schrijven van een beleid.

 

Afhankelijk van het onderwerp kunnen bovenstaande stappen groter of kleiner zijn, maar dit zal over het algemeen de lijn zijn waarlangs een project zal lopen.

 

Bent u benieuwd of ik ook voor uw organisatie iets kan betekenen? Neem gerust contact op.