Dienst

Verandermanagement

De wens tot verandering binnen een organisatie kan door verschillende aanleidingen komen:

Een wetswijziging

Bij een wetwijziging is de eerste stap om te kijken naar de stand van zaken binnen uw organisatie ten opzichte van de wetswijziging en welke aanpassingen er nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen. Deze eerste stap wordt afgesloten met een rapport met een overzicht van de bevindingen.

Tijdens de bespreking van het rapport is het belangrijk om samen te kijken naar de meerwaarde die de verandering kan hebben. Zo voldoet uw organisatie niet alleen aan de wet, maar verbetert de kwaliteit ook meteen. Dit geeft tevens draagkracht in het team.

 

Daarop neemt u de beslissing op welke manier u aan de eisen wilt gaan voldoen. Als tweede stap kan ik de veranderingen implementeren in uw beleid en in de werkwijze van het team.

Een wens tot beleidsverandering

Uw organisatie kan besloten hebben tot een beleidsverandering.

De eerste stap is dan om te kijken naar de achterliggende gedachte en de meerwaarde hiervan voor uw organisatie. En welke veranderingen hiervoor nodig zijn in het beleid.

De eerste stap wordt afgesloten met een rapport met een overzicht van de bevindingen.

Na het bespreken van dit rapport neemt u de beslissing op welke manier u de beleidsverandering in wilt gaan zetten.

In de tweede stap zal ik dit verder uit werken en implementeren in het beleid.

En als laatste stap kan ik het ook implementeren in de werkwijze van het team.

Kwaliteitsverbetering

Als eerste stap wordt er een analyse gemaakt van het beginpunt, worden de verbetermogelijkheden geformuleerd en verwerkt in een kwaliteitsverbeterplan.

Dit kwaliteitsverbeterplan wordt met u besproken. Tijdens deze bespreking wordt gekeken wat deze wijzigingen betekenen voor het beleid van uw organisatie.

 

In de tweede stap zal ik dit verder uit werken en implementeren in het beleid.

En als laatste stap kan ik het ook implementeren in de werkwijze van het team.

 

Het kan hierbij ook gaan om een organisatie die een Kwaliteits Management Systeem op wil zetten, bijvoorbeeld voor certificering.

Wat ik vooral belangrijk vind, is om altijd te werken vanuit de meerwaarde die de verandering kan geven. Ook al moet je gewoon aan een nieuwe wet voldoen… er zit altijd een gedachte achter de nieuwe wet en een mogelijkheid van meerwaarde voor een organisatie. Dit uitdragen geeft een eenduidigheid naar het management en team. En met die meerwaarde of gezamenlijke doel kan ik het team motiveren tot verandering waardoor de kans tot slagen van de implementatie het grootst.